Игра-презентация "Играй и учи"

Презентацията "Играй и учи" дава възможност за едновременното участие на повече деца в играта. Много деца, които разполагат само с мишки играят едновременно играта като гледат на голям екран.

Този вариант е възможен ако:

- имате инсталиран Microsoft Mischief (приложение към Microsoft Power Point, даващо възможност за работа на един компютър с няколко мишки) или

- работите по Мишия проект



Изтеглете играта-презентация "Играй и учи"