ИЗБОР ПО КАРТА

ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

 

40. ПЛЕВЕН

- Регионален исторически музей (ул. "Стоян Заимов" № 3; раб. време 9:00-12:00; 12:30-17:00; почивни дни - неделя и понеделник).
Има печат.
-Панорама "Плевенска епопея 1877 г." (раб.време 9:00-12:00; 12:30-17:00; без почивен ден).
Има печат.

Експозицията на регионалния исторически музей е разположена в 24 зали, в пет раздела – Археология, Османско владичество и Възраждане, Етнография, Нова и най-нова история и Природа. Представени са историята, културата, флората и фауната на град Плевен и прилежащия му район от най-дълбока древност до съвременността. Основният фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и периодични издания.

В наши дни има 33 панорами в целият свят. Сред тях е и Плевенската, която е с едни от най-големите размери. Панорамата “Плевенска епопея 1877 г.” е изградена през 1977 г. Намира се в парк-музей “Скобелев”. Панорамата описва битките по време на Руско-Турската война през 1877-1878 г., в резултат на която България се освобождава от Турско робство. В комбинация и с помощта на картини, пластики и художественото изкуство всичко е направено напълно реалистично.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

www.dechica.com