ИЗБОР ПО КАРТА

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

 

48. РАЗГРАД

- Археологически резерват "Абритус" (раб. време 8:00-17:00; събота и неделя по завки).
Печатът се намира в музея (бул. “Априлско въстание” № 70).

Археологическият резерват "Абритус" е разположен на площ от 1000 дка. Той е богат с паметници на римската, тракийската и средновековна българска култура. Най-забележителната част от резервата е античния град Абритус, с площ от 150 дка. Открит е при разкопки през 1954 година. Абритус е изграден в стила на римските градове – с прави улици, обществени сгради, построени в центъра около градски площад. Бил е водоснабден чрез глинен водопровод и защитен с крепостни стени. По време на разкопките са разкрити голяма жилищна сграда със стопански части, голяма част от крепостната стена, 29 кули и 3 врати. Открити са също много експонати, като най-известни са Златния Пегас и най-голямото късно антично съкровище от 835 златни римски монети от V век. Монетите са отлично запазени като релефите и надписите са ясни и четливи.

 

49. ИСТОРИКО - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ СБОРЯНОВО

- Тракийска гробница - с. Свещари (раб. време 9:30-12:30; 13:30-16:30; почивни дни - понеделник и вторник).
Има печат.
- Тракийски град - Хелис; Демир баба теке
Печатът е в посетителския център.
- Исторически музей - гр. Исперих (раб. време 8:00-12:00; 13:00-17:00; почивни дни - събота и неделя).
Има печат.

Историко-археологическият резерват “Сборяново” се намира край село Свещари, на 10 км. от град Исперих. Резерватът включва над 140 археологически и други паметници на културата. В центъра на резервата са разположени останките от древния град Хелис с площ над 10 хектара, ограден с двоен кръг крепостни стени с дебелина над 4 м. От двете страни на града са разположени два огромни могилни некропола - последен дом на знатните гети. В източния могилен некропол се намира паметникът, обявен от ЮНЕСКО за световно културно-историческо наследство - Свещарската царска гробница, построена в началото на 3-ти век преди новата ера. На територията на "Сборяново" са и две светилища. До наши дни се е запазила скалата-жертвеник до входа на вътрешния двор на Демир баба теке и улеите вдълбани в нея.

В Историческия музей - Исперих се съхраняват над 30 хиляди музейни единици - находки от неолита, енеолита, ранножелязната и елинистическата епохи, късната античност и Средновековието; етнографски колекции; вещи, архивни документи и спомени на видни личности. Музеят стопанисва Историко-археологическия резерват “Сборяново”.

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

www.dechica.com