ИЗБОР ПО КАРТА

ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ

 

99. ЯМБОЛ

- Исторически музей - ул. "Бяло море" 2 (раб. време 9:00-17:00).
Има печат.
- Античен град “Кабиле” (раб. време 8:00-12:00; 13:00-17:00; събота и неделя с предварителна заявка).
Има печат.

Историческият музей в гр. Ямбол е създаден през 1952 г. Дейността му се изразява в издирване, регистрация, съхраняване, опазване, обнародване и популяризиране на движимите паметници на културата на територията на Ямболска област. Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90 000 експоната.

Националният археологически резерват “Кабиле” се намира на 8 км северозападно от Ямбол. В античната епоха град Кабиле е бил важен икономически, религиозен и културен център в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа. Той е възникнал към края на ІІ хил.пр.н.е. около голям култов център на възвишението “Зайчи връх” край завоя на река Тонзос (днешна река Тунджа).

 

100. ЕЛХОВО

- Етнографски музей (раб. време 8:00-12:00; 13:30-17:30; почивка 10:00-10:30; почивни дни събота и неделя).
Има печат.

Етнографският музей съхранява разнообразното етнографско наследство на община Елхово и на целия Странджанско-Сакарски край. Създаден е през 1958 г. Експозициите са разположени в четири зали.
В първата зала са представени основните поминъци на населението от края на XIX и началото на XX век - земеделие, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, както и някои традиционни занаяти – медникарство, терзийство. Втората зала запознава с жилището и жилищната уредба от края на XIX и началото на XX век. В третата зала е изложено традиционното облекло на населението от югоизточния край на българските земи от същия период - детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично. В четвъртата зала на музейната експозиция са представени някои традиционни празници и обичаи, като сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

www.dechica.com