Ръководство за родители и учители
Играй и учи

Живеем във време, в което технологиите са неделима част от ежедневието, скъсявайки разстоянието между хората и създавайки паралелна онлайн вселена. Днешните деца растат в този дигитален свят, свикват с него и го приемат за даденост от много ранна възраст. Повечето детски градини и начални училища не включват изучаването на новите технологии в програмите си. Този сайт цели да въведе децата в света на дигиталните технологии.

Някои от упражненията имат по-дълбок смисъл. Като използват насоките, формулирани тук, родителите и учителите могат да провокират разговор с децата на теми като поверителност и онлайн насилие.

Игра 1, Игра 2 и Игра 3 - Технологични играчки

Нашето общество е в голяма степен консуматорско, което предполага децата да приемат притежанието на скъпи технологични играчки за даденост. Игра 1, Игра 2 и Игра 3 целят да развият разбиране у децата за социалната и паричната стойност, която имат предметите, които притежаваме.
Обсъдете с децата кой телефон, компютър, раница или кутиика за закуски искат да претежават и защо. Пояснете, че липсата на скъпи вещи не е причина да тормозиш другите. Кои от вещите детето би споделило с Ана, Мишо, Алекс и Сашо? Обсъдете притежанието на скъпи вещи и как това е свързано с насилието в училище.

Игра 4 - Моето семейство, моите приятели и аз

В модерното общество защитата на поверителността е актуален проблем. Когато са онлайн, децата рискуват да споделят твърде лична информация за себе си. Игра 4 насърчава децата да научат наизуст личната си информация като рождена дата, адрес и лични предпочитания. Упражнението цели и да покаже важността на това да защитаваме поверителността и сигурността си. Прекалено лична информация трябва да се споделя само с близки хора, докато информация като любима храна може да се споделя с всеки. Профилите от играта могат да бъдат използвани като пример за това как да споделяме по-обща и да не публикуваме твърде лична информация.

Игра 5 - Моят ден

Електронни игри, чат, изпращане на съобщения ... - тези занимания са част от модерното ежедневие. Днес децата се запознават с тях на много ранна възраст, което засилва значението на баланса в ежедневието и здравословните навици. Обсъдете с децата какво е здравословен режим и им помогнете да разпределят времето си балансирано: лична хигиена, училище, занимания навън, занимания вкъщи, време на компютъра и други. Часовницитеот Игра 5 са само насока, така че попитайте децата „какво направи между 8 и 10?”, а не „какво направи точно в 8 сутринта?”

Игра 6 и Игра 7 - Предмети и техните предназначения

В Игра 6 децата научават за какво се използват различни предмети. В Игра 7 научават ползата от компютъра и придобиват умения да разбират думи с различни значения (напр. думата "сърфирам").

Игра 8 - Развлечения

Един от недостатъците на модерното общество е, че децата често пропускат шанса да измислят свои собствени игри. Много по-лесно е да седат пред телевизора или пред компютъра, отколкото да отделят време да създадат свой сценарий за занимание. Помнете, че е много важно да постигнете баланс между игрите на детето навън и в дома. Компютърните игри и телевизионните предавания могат да служат за вдъхновение на детето, за да измисля нови игри за себе си и за своите приятели. Игра 8 цели да развие у децата изобретателност.

Игра 9 и Игра 10 - Защита на поверителността

Основният фокус в Игра 9 и Игра 10 е разликата между материалните и нематериалните неща. Децата трябва да разбират, че могат да дадат назаем на приятел или дори непознат нещо материално и да си го поискат обратно. От друга страна, щом веднъж споделиш с някого нещо нематериално като паролата си или своя тайна, не можеш да си я вземеш обратно и информацията може да се разпространява и споделя без твоето съгласие. Доказано е, че децата гледат на споделянето на пароли и тайни като доказателство за приятелство, но и често съжаляват за тези моменти на откровение.

Игра 11 - Кой го ползва?

Игра 11 предполага разговор за игри (обръч, дама), учене (черна дъска, книги, химикалки и мастило, чин) и технологии (сметало, телефон, радио, айпод и компютър). Учители и родители могат да помогнат на най-малките деца да обогатят езиковите си способности, като говорят за миналото, настоящето и бъдещето. Динамиката на промяната също е важно понятие, което децата трябва да разбират от ранна възраст. Дайте им възможност да развият въображението си, като рисуват и описват технологиите на бъдещето.

Игра 12 - Символът @

В Игра 12 децата ще научат как се нарича символът @ в различни държави.

Игра 13 - Стойността на вещите

Игра 13 има за цел да помогне на децата да осъзнаят стойността на вещите, като използват скала за сравнение, за да упражняват цифрите, които познават добре. Добре е децата да разберат, че често придаваме на вещите и друга стойност освен паричната. Тук децата упражняват и подреждането на числа и предмети. Обсъдете с децата защо трябва да се грижим добре за техническите и другите си придобивки.

Игра 14 - Сигурност

Има много начини за опазване на вещи и предмети. В Игра 14 децата се запознават с различни варианти за съхранениие и опазване.

Игра 15 - Кръстословица

Кръстословицата от Игра 15 е фокусирана върху думите за спешни случаи, които всяко дете трябва да знае и разбира. Използвайте, за да обсъдите с децата употребата на услуги за спешна помощ и най-подходящите изрази, които да използват при необходимост.

Игра 16 и Игра 17 - Емотикони

Игра 16 и Игра 17 развиват артистичните възможности на децата. Те се учат да изразяват своите емоции визуално - чрез емотикони, които всички често използваме при онлайн комуникация.

Игра 18, Игра 19 и Игра 20 - Безопасност

Игра 18, Игра 19 и Игра 20 са свързани с личната безопасност. Съществуват услуги, които използват GPS-системата на мобилния телефон, за да следят местоположението на детето. Може да включвате и изключвате проследяването от настройките на мобилния телефон. Игра 19 дава възможност да обсъдите с децата как мобилният телефон (или друго устройство) може да помогне на детето да разбере къде се намира и ако е в опасност, другите да разберат къде да го търсят. От друга страна, когато GPS-системата е включена, детето може да бъде проследено от недобронамерени хора. Много е важно да обсъдите плюсовете и минусите на системите за проследяване.